Tarzan Boys olomouc

HK Jestřábi Prostějov

Historie PV

První historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Do poloviny 13.století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Roku 1390 se Prostějov stává městem díky pánům z Kravař. V husitském období se nedostatečně opevněný Prostějov stává snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. V roce 1490 se stává na více jak 100 let majetkem Pernštejnů, což přináší rozkvět a prosperitu. Roku 1495 zahájilo město výstavbu hradeb s valem a baštami u bran. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici. Na konci 16. století se město stává majetkem Lichtenštejnů, což má za následek úpadek města. V Prostějově je vytištěna první kniha na Moravě, tiskárnou Kašpara Aorga roku 1527. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola i kostel. Poté začíná město dostávat barokní ráz. Od roku 1858 se začíná v prostějově rozvíjet textilní průmysl za přispění první české konfekční továrny bratří Mandlů což přilákalo nové obyvatele. 19. a 20. století změnilo tvář města ve stylu historismu a secese.

K dochovaným památkám patří bašta z 15. století a renesanční radnice ze století šestnáctého, dnes sloužící jako muzeum. Dominantou města je nová radnice z roku 1914 s věží vysokou 66 metrů a orlojem. V Prostějově se narodil významný český vědec Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek a komunistický básník Jiří Wolker.

V Prostějově je v současné době významný textilní a strojírenský průmysl a průmysl potravinářský.Sport

Od doby co se v tomto maloměstě, lépe řečeno vesnici přemnožili jestřábi vznikla novodobá historie místního hokejového klubu nesoucí stejný název podle těchto ptáků. Kořeny této lidové zábavy ovšem sahají do dřívější doby. Již v roce 1958 přestavěl místní mecenáš objekt dříve silážní stodoly na umělou ledovou plochu. Od té doby se zde hokej hrával na různých úrovních a se střídavými úspěchy. Nedávno prošel krizí, kdy zde hrozil zánik hokeje ovšem vše dopadlo jak je popisováno výše. Po postupu do druhé nejvyšší soutěže postupně procházela místní stodola dalšími rekonstrukcemi až do sezony 2006/2007, kdy na jejim konci byla přejmenována na HŽ(Hamrl.Žumpy) arenu podle svého generálního sponzora, který zásobuje místní pole jako exkluzivní dodavatel kvalitní močůvkou. Celý akt byl provázen lidovými veselicemi, které trvaly celý víkend jedlo se pilo a hodovalo.Lední hokej je zde jako sport č.1!! Místní příznivci neváhají vytáhnout vidle a žebřináky a jít si vzájemně vyřídit účty s jinými sporty a jejich příznivci, kteří jim jejich zálibu narušují. Místní jsou na svůj poklad opravdu hrdí. A jak poznáte správného fanouška Jestřábů???
Dle lékařského vyjádření trpí tzv. diagnozou senovidle což se pozná sebechválou až chvástáním o tom kdo je nejlepší fans v
celém okolí a ukájením pocitů méněcenosti věčným porovnáváním se s klubem a fanoušky z vedlejšího krajského města.
Vzhledem k tomu, že klubů na porovnávání je ale v okolí málo, rozhodlo se vedení klubu vyjít fanouškům vstříc a v sezoně
 2207/08 se pokusí sestoupit do 2.ligy, kde by přibylo víc regionálních derby. Držme tedy těmto nadšencům a jejich smělým
plánům palce ať se jim jejich snaha vydaří.


OBYVATELSTVO

Ne bezvýznamnou skupinou jsou pak Rákosníci a jiní Šikmoočkové, zabývající se převážně prodejem textilu a obuvi padělaných značek a neuvěřitelné kvality. Částečně pronikají i do sektoru veřejného stravování, díky čemuž můžete dnes v centru Prahy ochutnat prakticky libovolného živočicha z této planety, počínaje larvami potemníků moučných přes drobné hlodavce až po maso různých sudo- i lichokopytníků (to ovšem obvykle již ve stádiu silného rozkladu) či jiné chráněné druhy, které nestačily utéct.